• Nederlands
 • Frans
 • Engels

: Maandag tot Vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur
   : 0475/671168

Osas en snurken

Slaapapneu en snurken

Wat is slaapapneu?

Slaapapneu en snurken zijn veelgehoorde klachten. Bij deze aandoening stokt de ademhaling tijdens de slaap gedurende een aantal seconden, waarna er plotseling weer diep adem wordt gehaald met een snurkend geluid. Niet alleen de patiënt, maar ook de bedpartner kan veel last hebben van apneu en snurken. Een verstoorde nachtrust is echter maar een van de vele problemen die deze aandoening met zich meebrengt. We spreken van apneu als de ademhaling vijf keer per uur (of vaker) wordt onderbroken.

Symptomen slaapapneu

Vaak is de bedpartner de eerste die symptomen van slaapapneu signaleert. Hij of zij heeft immers het meeste last van het snurkende geluid. Naast een stokkende ademhaling en gesnurk zijn er nog andere symptomen van slaapapneu, waaronder:

 • Onrustig slapen, vaak wakker schrikken;
 • Niet uitgerust ontwaken;
 • Vermoeidheid en de neiging om overdag in slaap te vallen;
 • Prikkelbaarheid;
 • Moeite met concentreren, vergeetachtigheid.

Oorzaken slaapapneu en snurken

Er bestaan twee soorten apneu:

 • Centraal Slaapapneu Syndroom (CSAS), een aandoening waarbij de hersenen tijdens de slaap een te zwak signaal geven aan de ademhalingsspieren. Hierdoor wordt de ademhalingsreflex niet op gang gebracht en stokt de ademhaling;
 • Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS), hierbij wordt de luchtweg geblokkeerd door tong, wang of overtollig weefsel in de keelholte. Het apneu wordt in dit geval veroorzaakt door het verslappen van de spieren in de mond en keel. Deze vorm komt vaker voor bij mensen ouder dan vijftig jaar en bij mensen die last hebben van overgewicht.

Meestal is de oorzaak van slaapapneu en snurken een combinatie van CSAS en OSAS. In enkele gevallen spelen bepaalde aandoeningen een rol, zoals diabetes of hart- en vaatziekten.

Behandeling van slaapapneu en snurken

Meestal verwijst de huisarts je met symptomen van slaapapneu naar een KNO-arts of slaapspecialist. Deze specialisten kunnen slaapapneu en snurken behandelen, waardoor de vermoeidheidsklachten afnemen. De soort behandeling van slaapapneu en snurken hangt af van de achterliggende oorzaak. Een apneu behandeling kan onder andere bestaan uit:

 • Het ’s nachts dragen van een CPAP (continuous positive airway pressure), een soort anti-snurk apparaat dat de luchtwegen openhoudt door middel van luchtdruk;
 • Het ’s nachts dragen van een MRA (mandibulair repositie apparaat), een beugel die de onderkaak iets naar voren trekt, waardoor de luchtwegen open blijven;
 • Operatieve ingreep waarbij overtollig weefsel uit de keelholte wordt verwijderd;

Het volgen van een dieet om af te vallen: overgewicht speelt een grote rol bij apneu en snurken.