• Nederlands
 • Frans
 • Engels

: Maandag tot Vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur
   : 0475/671168

Wat moet ik doen als ik niet op een afspraak kan komen?

Indien u niet naar een afspraak kan komen, gelieve dan zo snel mogelijk de praktijk te verwittigen. Als een afspraak niet 24 uur van te voren wordt afgebeld of niet wordt nagekomen, kan het gebeuren dat deze in rekening wordt gebracht.

Hoe lang duurt een behandeling?

Anderhalf à 2 jaar. Alle studies zijn gelijklopend: de medewerking van de patiënt is de voornaamste factor in het bepalen van de duur van de behandeling. Het is helemaal niet zo dat hoe “moeilijker” het geval, hoe langer het duurt. Al denken veel mensen wel zo.

Wanneer kan je best een behandeling opstarten?

Men kan het beste de eerste maal een orthodontist raadplegen op een leeftijd van 8 jaar, en dit om 2 redenen:

 1. Sinds enkele jaren werd de VOB (= Vroege Orthodontische Behandeling) ingevoerd. Misschien kan men beter spreken van een “Voorbereiding op een (latere) Orthodontische Behandeling”. Immers zullen bepaalde behandelingen zoals het verbreden van de bovenkaak betere resultaten geven als men ze kan uitvoeren op jonge leeftijd. Ook kan de orthodontist op die leeftijd al heel wat info geven over de te volgen strategie.
 2. De tweede reden is louter administratief: De terugbetaling van de VOB valt buiten het budget van de normale orthobehandeling. Er zijn evenwel strikte voorwaarden om hiervoor in aanmerking te komen:
  1. Starten met de behandeling voor 9 jaar
  2. De behandeling moet minstens 6 maanden duren
  3. De behandeling moet beëindigd zijn voor de negende verjaardag van het kind.

De eigenlijke (normale) orthobehandeling (met blokjes) kan pas starten als alle definitieve tanden aanwezig zijn. Dat tijdstip verschilt van patient tot patient. Voor meisjes is dat 12 à 13 jaar, voor jongens ligt dat iets later.

Hoe lang moet je de retentiedraadjes behouden?

Het antwoord is eigenlijk simpel namelijk “zolang we onze tanden recht willen houden”. En ja, soms is het moeilijker tanden recht te houden dan ze recht te zetten.

Retentiedraadjes kunnen ook loskomen. Maar hoe beter je oplet, hoe minder “miserie”. Dit betekent: opletten met het afbijten van harde dingen en vooral van harde snoep en van harde broodsoorten.

Een jaarlijkse controle is aan te raden. Daarom roepen wij onze patiënten jaarlijks op.

In tegenstelling met wat velen denken leidt een retentiedraadje niet tot tandbederf noch tot ontstekingen van het tandvlees. Daar is meer dan voldoende onderzoek op gebeurd om daarover zekerheid te hebben.

Wat met de wijsheidstanden?

Er worden veel te veel wijsheidstanden onnodig verwijderd. Dat de doorbraak van de wijsheidstanden verantwoordelijk zou zijn voor het verschuiven van de tanden na een behandeling heeft men wetenschappelijk nooit kunnen bewijzen. Enkel een draadje of een nachtbeugel of in sommige gevallen beide kunnen de tanden rechthouden.  Dat betekent niet dat er nooit wijsheidstanden moeten verwijderd worden. Lokale factoren zoals plaatsgebrek, ingroeien in de buurtanden of pijn zijn allemaal goede redenen om ze te verwijderen.

Frisdrank en blokjes

Frisdrank inclusief fruitsap is zuur en zoet en valt het glazuur aan. Zonder blokjes voel je de ruwheid op je tanden en kan je die neutraliseren met je tong. Dat gaat niet meer eens er blokjes geplaatst zijn. Het zuur blijft dus invreten tussen de blokjes en het tandvlees. Daar kunnen dan witte vlekken ontstaan als men niet goed poetst.

Daarom kan je best volgende richtlijnen volgen:

 • Drink weinig frisdranken: beperk het tot het weekend en feestjes
 • Beter één keer frisdrank drinken dan veel kleine slokjes over langere tijd
 • Nooit ’s avonds voor het slapen gaan frisdrank drinken
 • Je kan beter je frisdrank met een rietje drinken

Waar moet je op letten bij een beugel om de bovenkaak te verbreden?

De beugel om de bovenkaak te verbreden is zeer precies gemaakt op de afdruk van de tanden en zal niet zomaar loskomen! Het komt enkel los door snoep. Het is van het aller grootste belang dat er niet gesnoept wordt. Niets is zo vervelend als een verbredingsbeugel die los komt langs één kant: eten gaat moeilijk en soms snijdt het bandje in de wang. Dat is niet erg maar wel onaangenaam! Bovendien zal de wachtdienst uitsluitend de beugel verwijderen. Er moet dus een nieuwe afspraak gemaakt worden om de beugel terug te plaatsen!

Wat is slaapapneu?

Slaapapneu en snurken zijn veelgehoorde klachten. Bij deze aandoening stokt de ademhaling tijdens de slaap gedurende een aantal seconden, waarna er plotseling weer diep adem wordt gehaald met een snurkend geluid. Niet alleen de patiënt, maar ook de bedpartner kan veel last hebben van apneu en snurken. Een verstoorde nachtrust is echter maar een van de vele problemen die deze aandoening met zich meebrengt. We spreken van apneu als de ademhaling vijf keer per uur (of vaker) wordt onderbroken.

Wat zijn de symptomen van slaapapneu?

Vaak is de bedpartner de eerste die symptomen van slaapapneu signaleert. Hij of zij heeft immers het meeste last van het snurkende geluid. Naast een stokkende ademhaling en gesnurk zijn er nog andere symptomen van slaapapneu, waaronder:

 • Onrustig slapen, vaak wakker schrikken;
 • Niet uitgerust ontwaken;
 • Vermoeidheid en de neiging om overdag in slaap te vallen;
 • Prikkelbaarheid;
 • Moeite met concentreren, vergeetachtigheid.

Oorzaken van slaapapneu

Er bestaan twee soorten apneu:

 • Centraal Slaapapneu Syndroom (CSAS), een aandoening waarbij de hersenen tijdens de slaap een te zwak signaal geven aan de ademhalingsspieren. Hierdoor wordt de ademhalingsreflex niet op gang gebracht en stokt de ademhaling;
 • Obstructief Slaapapneu Syndroom (OSAS), hierbij wordt de luchtweg geblokkeerd door tong, wang of overtollig weefsel in de keelholte. Het apneu wordt in dit geval veroorzaakt door het verslappen van de spieren in de mond en keel. Deze vorm komt vaker voor bij mensen ouder dan vijftig jaar en bij mensen die last hebben van overgewicht.

Meestal is de oorzaak van slaapapneu en snurken een combinatie van CSAS en OSAS. In enkele gevallen spelen bepaalde aandoeningen een rol, zoals diabetes of hart- en vaatziekten.

Behandeling van slaapapneu

Meestal verwijst de huisarts je met symptomen van slaapapneu naar een KNO-arts of slaapspecialist. Deze specialisten kunnen slaapapneu en snurken behandelen, waardoor de vermoeidheidsklachten afnemen. De soort behandeling van slaapapneu en snurken hangt af van de achterliggende oorzaak. Een apneu behandeling kan onder andere bestaan uit:

 • Het ’s nachts dragen van een CPAP (continuous positive airway pressure), een soort anti-snurk apparaat dat de luchtwegen openhoudt door middel van luchtdruk;
 • Het ’s nachts dragen van een MRA (mandibulair repositie apparaat), een beugel die de onderkaak iets naar voren trekt, waardoor de luchtwegen open blijven;
 • Operatieve ingreep waarbij overtollig weefsel uit de keelholte wordt verwijderd;

Het volgen van een dieet om af te vallen: overgewicht speelt een grote rol bij apneu en snurken.