• Nederlands
  • Frans
  • Engels

: Maandag tot Vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur
   : 0475/671168

Over ons

Informatie voor de patiënt

Naam en Voornaam: Laurence Amand
Bijzondere Beroepstitel: Algemene tandarts
RIZIV-nummer: 39502457001
Ondernemingsnummer: BE 0465575749
Rechtsvorm: bv amand L
Adres maatschappelijke zetel: Ninoofsesteenweg 728, 1070  Anderlecht

Praktijkadres(sen)

Anderlecht
Ninoofsesteenweg 728, 1070 Anderlecht

Dworp
Krabbosstraat 71, 1653 Dworp

Telefoonnummer: 0475 67 11 68
Website: www.laurenceamand.be
E-mail: info@laurenceamand.be

In overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens, is de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van toepassing op alle gegevens die met uw tandarts worden uitgewisseld.

Enkel en alleen voor versturen administratieve gegevens, geen medische.

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering:  Protectas
Honorariumtransparantie:  de tandarts is niet geconventioneerd

Dentiste non conventionnée

Bevoegde toezichthoudende autoriteiten:

  • Visum: FOD Volksgezondheid, directoraat-generaal gezondheidsberoepen
  • RIZIV: Galileelaan 5/01, 1210 Brussel
  • Erkenning bijzondere beroepstitel: Agentschap Zorg en Gezondheid, Afdeling Informatie en Zorgberoepen
  • Vergunning tandradiografie: Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC)

Maandag:

van

tot

van

tot

Dinsdag:

van

tot

van

tot

Woensdag:

van

tot

van

tot